ARAS MÜHENDISLIK-UZAKTAN KOMPANZASYON TAKIP SISTEMI
 
| AnaSayfa | Hakkımızda | Kompanzasyon Çözümleri | Referanslar | Ürünlerimiz | Bayiliklerimiz | Haberler | İletişim | Bize Yazın |   |   Sifremi Unuttum 
Üye İşyeri İşlemleri
  Kullanıcı Adınız

  Şifreniz

  Beni Hatırla

Aras Mhendislik Haberler
 

BAYLKLERMZVARkombi-12 Reaktif G Kontrol Rlesi zellikle monofaze dengesiz yk dalm olan ve reaktif enerjileri her faz iin bamsz olarak biriktiren elektronik kombi sayalarn bulunduu iletmelerde kompanzasyon, monofaze kondanasatr kullanlamadndan dolay klasik rleler ile salanamamakta ve baz durumlarda aresiz kalnmaktadr. Bu sorunu amak iin uzun aratrmalarn ve gelien teknolojilerin kullanm ile VARkombi 3 faz enerji deerlendirmeli, reaktif g kontrol rlesi, KAEL Elektronik tarafndan gelitirilmitir.

VARkombi serisini dier mevcut rlelerden farkl klan en nemli zellikler;
3 Faza ait akm ve gerilim rnekleri ile almas,Tm sistemin doru ekilde kompanzasyonunun yaplabilmesi iin gereken tm lm deerlerine ulaabilmesi,
Her faz iin ayr ayr aktif ve reaktif gler ile bunlarn toplamlarn hesaplamas ve enerjileri biriktirmesi,
Her faza ait voltaj, akm bilgilerinin yannda ilgili fazlarn aktif gcn (KW), reaktif gcn (KVAr) ve grnen gc'n (KVA) gsterebilmesi, bylece kullancnn sistemdeki lmleri alabilmesine imkan tanmas,
Hedef Cos yerine hedef yzde (Tan) deerinin girilebilmesi, bylece her fazn (toplam reaktif enerji) / (toplam aktif enerji) deerini snrlarn iinde tutarak, Cos ile ulalamayan daha hassas aralkta ceza snrlarna bal olarak kompanzasyonu en iyi ekilde yapmas, (snrlar ve hedef % deeri kullanc tarafndan deitirilebilir)
C/k 'y otomatik hesaplamas,
0,75 ile -0,75 arasnda (Tan) hedef yzde deerinin set edilebilmesi
Her kademedeki kondansatr g deerlerini, otomatik olarak bal olduu faza yada fazlara gre renmesi, Monofaze yada trifaze olarak balanm olan kondansatrlerin kademelerini ve etkileyebilecekleri faz yada fazlar tesbit edebilmesi, Kondasatrlerin glerini faz faz renir. (istendiinde kondansatr gleri kullanc tarafndan girilebilir. Ayrca, deer yanl girilmi olsa bile, cihaz bu durumu tesbit eder ve dzeltir),
Kondansatr glerini hesaplarken bile, kompanzasyonu durdurmamas,
Normal blge snrlarn ve kondansatr alma karma zamanlarn tketilen reaktif/aktif enerjiye gre dinamik olarak deitirmesi, Her fazn tketimini birbirinden bamsz hesaplad iin kademe alma ve karma zamanlar monofaze ve trifaze kondansatrler iin ayr ayr oluturmas,
Her kademe iin, ayr ayr tutulan kademe alma-karma zamanlar sayesinde, kondansatr mrnn uzamas,
Akm trafolarnn polarite ynlerini (k,l) ters bal bile olsa, doru olarak renmesi,stendii takdirde kullanc cihaz ynleri bulduktan sonra yn bulma ilemini iptal edebilmesi,
Faz yada fazlar iin ihtiya duyulan kondansatr deerini hesaplamas ve kademelerdeki monofaze ve trifaze kondansatrler iinden seerek devreye almas veya karmas, Bu sayede sadece dengesiz olan fazn kompanzasyonunun salanabilmesi,
ok sayda alarm bilgisine sahip olmas,
- Ar gerilim
- Dk gerilim
- Ar akm
- Ar kompanzasyon ( enerjilere gre )
- Dk kompanzasyon ( enerjilere gre )
- Sistem hatas
(kondansatrlerin cihaz tarafndan grlememesi durumu)
- Faz yokluu
- Ar scaklk (ayarlanabilir )

Kondansatr deerlerini renene kadar batan al batan kar yntemine gre , kondasatr deerlerini rendikten sonra ise bamsz olarak ihtiya duyulan faza yada fazlara gre reaktif gc dengeleyecek ekilde kompanzasyonu yapmas,
Pano scakln izleyebilme
Fan ve alarm iin ayr ayr rle k
nanlmaz boyutlara sahip olmas ( derinlik 30 mm )
Kademe says seimi.

alma Prensibi:

Cihaza enerji verildiinde ncelikle gerilim deerlerini kontrol eder. Daha sonra akm trafolarnn ynlerini (ters balanm olsa bile) bulur. Akm trafo polarite ynleri sekonderde 0,1Amp ya da zerinde akm ekilirken tespit edilmektedir. Cihaz akm polarite ynlerini rendii zaman (yaklak 3 dakika iinde) mod1'e geer. Eer cihaz mod1'e geememi ise sistemden akm ekilmesi iin trifaze bir- iki makina altrlmas gerekebilir.
Bileke reaktif g. ve bileke g faktrn hesaplayp, sistemin o anki reaktif ynn bulur. Henz kademelerdeki kondansatr glerini renmedii iin batan al batan kar yntemine gre kompanzasyona balar. Kademelerdeki kondansatrlerin hangi fazda bal olduunu ve glerini rendikten sonra mod 2'ye geer. Artk hangi kademede ne tr balantl (monofaze yada trifaze) kondansatr olduunu bildii iin hedef tan' ye ulatracak en yakn grubu devreye alp yada kartarak en hzl ekilde kompanzasyonu gerekler.
Cihaz, her faza ait tketilen aktif, indktif(+Q), kapasitif (-Q) gleri ve enerjileri ler. ndktif enerji ile kapasitif enerjiyi her faz iin ayr ayr depolar ve herbirini aktif enerjiye blerek, sistemin yzde ka indktif ya da kapasitif olduunu srekli izler. Her faz iin ayr ayr tan deerlerini hesaplad iin ihtiya olmayan faza kondansatr almaz yada karmaz. Her faza ait aktif ve reaktif enerjiler ayr ayr biriktirilir. Bunlarn deerine gre her fazn normal blge snrlar da deiik olabilir ve kademe alma karma zamanlar da buna bal olarak fazlara gre farkllklar gsterebilir. Bu sayede fazlardan biri yada birka kompanzasyona ihtiya duyarken dierlerinde herhangibir ilem yaplmas gerekmez. rnein sadece L1 faznda kondasatr alma ihtiyac olumu ise cihaz trifaze bir grup almaz, L1 fazna bal kondansatrler olup olmadna bakar ve almas durumunda istenen hedef tan'ye en fazla yaknlatracak olan seip alr.
VARkombi almas srasnda kondansatr g deerlerini aktif olarak renmeye devam eder. Bylece gten den kondansatrlerin deerleri gzlenebilir. Ayrca kondansatrlerin her biri iin ayr zaman tutulmas da sistemdeki kontaktr ve kondansatrlerin mrn uzatr. VARkombi iinde kullancy uyaran 8 adet alarm ve bu alarmlardan herhangibirinin olumas durumunda da bir adet alarm rle k vardr. Bu alarmlar srasyla ar gerilim , dk gerilim, ar kompanzasyon, dk kompanzasyon, ar akm, sistem hatas, faz yok alarm ve ar s alarmlardr.Alarmlarn hepsi ya da bir ksm kullanc tarafndan iptal edilebilir, Ayrca VARkombi, pano scakln srekli olarak ler ve ayarlanan scaklk set deerinin almas durumunda, fan k rlesini kapatr ve bu ka balayacanz fan devreye alarak soutma ilemine imkan verir.

Copyright 2007© || Aras Mühendislik